Negar's Blog: 2013

سنگ شوم بر بام خانه سقف میریزد این بالایی یه شبه ترانه است که کلمه‌هاش از صبح افتاده‌اند تو سرم!باید خودم بخونمش تا معنی پیدا کنه..! -Negar Tabibian: دو سال پیش در چنین روزهایی حداقل یک ساعت روزی با تلفن حرف می زدم، حداقل دوماه یه بار یه آرایشگاهی می رفتم، خوابم سرجاش بود و منظم.

[index] [14377] [5465] [4333] [3081] [1146] [422] [1739] [12406] [6349] [11983]

http://binary-optiontrade-arabicfinance.binaryoptionstradingusa.xyz

test2